Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) išče nove sodelavce

Vas zanima delo v živahnem večkulturnem delovnem okolju? Zaposleni v EU-OSHA se zavzemajo za spodbujanje varnih, zdravih in produktivnih delovnih mest s tehničnimi, znanstvenimi in ekonomskimi informacijami, ki podpirajo oblikovanje politik in preprečevanje tveganj na delovnem mestu.

EU-OSHA je objavila razpis za naslednji vodstveni delovni mesti:

Opis navedenih delovnih mest, merila za izbor, izbirni postopek in pogoji zaposlitve so objavljeni na spletni strani EU-OSHA. Vlogo je treba oddati najpozneje do petka, 13. oktobra, do 13. ure.

Čeprav izbor uspešnega kandidata temelji izključno na zaslugah in ne upošteva državljanstva, želi EU-OSHA spodbuditi zlasti prijave državljanov tistih držav, ki so trenutno premalo zastopane med njenimi zaposlenimi, med katere sodijo tudi državljani Slovenije.

Objavljeno dne 28. 08. 2023

Nazaj