(V)gradimo varno(st)

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2004: (V)gradimo varno(st) je opozoril na ključne težave in rešitve na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu, ki je ena izmed najbolj nevarnih dejavnosti tako v Sloveniji kot v Evropi.

O kampanji

Na tem portalu so na voljo dodatne informacije o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v gradbeništvu.