Kontakt

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela
Sektor za varnost in zdravje pri delu

Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana

Tel.: 01/369 7700
Telefaks: 01/369 7830
E-pošta: gp.mddsz@gov.si
Facebook: Varnost in zdravje pri delu

Sedež Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

KAKO DO NAS


 

Lokacija ministrstva za delo

 

 

 

 

 

 

 

 

Vnos na Google Zemljevidih