Spletne aplikacije

ELEKTRONSKI OBRAZCI ZA OCENO TVEGANJ PRI ROČNEM PREMEŠČANJU BREMEN

Elektronski obrazci za lažjo uporabo Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen.

OIRA - OCENJEVANJE TVEGANJA

oira

Brezplačne interaktivne spletne aplikacije, namenjene mikro in malim podjetjem za ocenjevanje tveganja.
 

 

ERGONOMIJA V ZDRAVSTVENI NEGI 

nega

Spletna aplikacija MDDSZ Ergonomija v zdravstveni negi je namenjena vsem, ki negujejo bolnike in starejše osebe. Z njeno pomočjo se lahko seznanite s tehnikami in metodami varnega dvigovanja in premeščanja bolnikov in starejših oseb. Spletna aplikacija je nastala v sodelovanju s predavateljicami Srednje zdravstvene šole Celje: ga. Simono Križanec, ga. Ljudmilo Par in ga. Karmen Pavrič Konušek.

 

GLOSAR IZRAZOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PI DELU

knjiga

 

 

NAREDITE SI BREME LAŽJE!

breme

Spletna aplikacija MDDSZ Naredite si breme lažje vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njo želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

 

 

PRENEHAJTE S TEM HRUPOM!

kemija

Spletna aplikacija MDDSZ Prenehajte s tem hrupom!  je namenjena ozaveščanju delavcev in delodajalcev o vplivu hrupa pri delu.

 

 

PRVA POMOČ

prva pomoc

Spletna aplikacija MDDSZ Prva pomoč vsebuje napotke za ukrepanje v posameznih situacijah, ko delavec potrebuje pomoč (nezavest, poškodbe, zastrupitve, postopki oživljanja).

 

 

VAREN ZAČETEK POKLICNE POTI

zacetek

Spletna aplikacija MDDSZ Varen začetek je namenjeno spodbujanju prizadevanj za varen in zdrav začetek poklicne poti mladih. Vsebuje informacije za učence, dijake in študente, mlade delavce, delodajalce in starše.

 

 

VARNO DELO S SLIKOVNIMI ZASLONI

zaslon

Spletna aplikacija MDDSZ Varno delo s slikovnimi zasloni ponuja navodila za varen in zdravju neškodljiv način dela z računalnikom. Vsebuje predvsem koristne nasvete za varno delo in odgovore na najpogostejša vprašanja uporabnikov računalnikov v zvezi z varnostjo in zdravjem pri njihovem delu

 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V DEJAVNOSTI ČIŠČENJA STAVB

cistila

Spletna aplikacija MDDSZ Varnost in zdravje pri delu v dejavnosti čiščenja stavb ponuja praktične informacije o tveganjih, s katerim se pri delu soočajo čistilci. Ponuja primere ocene tveganja in navodila za varno delo.

 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V FRIZERSKIH SALONIH

frizer

Spletna aplikacija MDDSZ Varnost in zdravje pri delu v frizerskih salonih je namenjena vsem, ki delate v frizerski dejavnosti. Vabimo vas, da se podrobneje seznanite z najpogostejšimi tveganji, oceno tveganja in ukrepi za varno delo.

 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V GOSTINSTVU

gostinstvo

Spletna aplikacija MDDSZ Varnost in zdravje pri delu v gostinstvu vsebuje najpogostejša tveganja, oceno tveganja in ukrepe za varno delo v gostinstvu in hotelirstvu

 

 

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU V GRADBENIŠTVU

gradbenistvo

Spletna aplikacija MDDSZ Varnost in zdravje pri delu v gradbeništvu želi  delodajalcem in delavcem iz dejavnosti gradbeništva  približati eno najpomembnejših orodij zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, in sicer ocenjevanja tveganja. Poleg prikaza enostavnega ocenjevanja tveganja vsebuje najpomembnejše zahteve predpisov s tega področja in druge koristne nasvete

 

SPLETNA APLIKACIJA VARNOSTNI ZNAKI

znaki

Spletna aplikacija Varnostni znaki je pripomoček za delodajalce. Poleg predpisov in napotkov so na tem mestu na voljo tudi prikazi posameznih vrst varnostnih znakov ter njihov pomen.

 

 

TELEVIZIJSKI SPOT VARNO PRI DELU

spot

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v okviru kampanje za varnost pri vzdrževalnih delih pripravilo televizijski spot , ki opozarja na pomembnost vzdrževanja delovne opreme.