Hrup

Zvok nam omogoča sporazumevanje, spoznavanje okolja, orientacijo v prostoru in opravljanje dejavnosti, potrebnih za normalno življenje. Čeprav je zvok koristen in pomemben za življenje človeka, pa lahko glasen zvok slabo vpliva na njegovo varnost in zdravje. Govorimo o hrupu in ta je skoraj vedno škodljiv, čeprav se posamezniki nanj odzivamo različno.

Med najpogostejše težave, ki jih lahko povzroči izpostavljenost hrupu na delovnem mestu, spadajo:

  • okvara sluha,
  • stres v zvezi z delom,
  • večje tveganje za nezgode pri delu.

Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu določa, da je škodljiv hrup tisti, pri katerem dnevna ali tedenska izpostavljenost presega 85 dB (A), ali ce konična raven presega 140 dB (C). Meritve hrupa so podlaga za izvedbo ocene tveganja glede izpostavljenosti hrupu na delovnem mestu.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • V letu 2005 je potekala evropska kampanja "Prenehajte s tem hrupom!", katere cilj je bil zmanjšanje ravni hrupa v delovnem okolju. V kampanji je sodelovala tudi Slovenija.
  •  je namenjeno ozavešcanju delavcev in delodajalcev o vplivu hrupa pri delu.
  • Prirocnik MDDSZ "Prenehajte s tem hrupom!"  ponuja osnovne informacije in navodila za varovanje delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Njegov cilj je delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje sluha. Priročnik v tiskani obliki lahko naročite na naslednjem naslovu: gp.mddsz@gov.si.
  • Priljubljeni junak Napo nastopa v risanem filmu "Prenehajte s tem hrupom!", v katerem so prikazani nekateri izmed glavnih vzrokov za okvare sluha in nujnosti uporabe ustrezne zašcite za varovanje sluha.

 

PREDPISI