Publikacije

Publikacije

Priročniki, praktične smernice, plakati

Spletne aplikacije

Spletne aplikacije

Spletne aplikacije za večjo varnost pri delu

Napo filmi

Napo filmi

Osnovna pravila varnega dela

Predpisi

Predpisi

Mednarodni in nacionalni predpisi

Novice

Znanstvena konferenca Obvladujmo spremljevalce sodobnega časa: sedenje, staranje in kronična bolečina na delovnem mestu (31. 1. 2024)

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Zdravstvena fakulteta UL, Zbornica delovnih terapevtov Slovenije in Zbornica zdravstvene...

Več
Mednarodna konferenca Preprečevanje raka, povezanega z delom

Ocenjuje se, da so poklicni raki vzrok za 53 odstotkov vseh smrti v zvezi z delom EU.

Več
Možnost opravljanja pripravništva pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

Agencija išče 3 dinamične pripravnike za šestmesečno pripravništvo.

Več
Ročno premeščanje bremen – brezplačno usposabljanje

Letos je bil sprejet nov Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Pravilnik določa ukrepe za zagotavljanje...

Več

Dogodki

Pozitivni september – posnetki predavanj
Pozitivni september – posnetki predavanj

Na delovnih mestih se srečujemo s številnimi psihosocialnimi tveganji za varnost in zdravje pri delu.

Več
Kreativno obvladujmo psihosocialna tveganja za varnost in zdravje pri delu
Kreativno obvladujmo psihosocialna tveganja za varnost in zdravje pri delu

Zakon o varnosti in zdravju pri delu določa, da mora delodajalec sprejeti ukrepe za preprečevanje, odpravljanje in obvladovanje primerov nasilja, trpinčenja,...

Več
Ohranjajmo duševno zdravje = krepimo varnost pri delu
Ohranjajmo duševno zdravje = krepimo varnost pri delu

V soorganizaciji Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije in MDDSZ je bila na Brdu pri Kranju 18. aprila konferenca Ohranjajmo duševno zdravje =...

Več
Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu
Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu

Pandemija je krepko posegla v delovna okolja, tako v smislu same organizacije dela kot v smislu krepitve zavedanja, da je varnost in zdravje pri delu...

Več