Hotelirstvo in gostinstvo

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Spletna stran MDDSZ Varnost in zdravje pri delu v gostinstvu opozarja na najpogostejša tveganja v gostilnah, restavracijah, bistrojih, kavarnah, barih ipd. Poleg ocene tveganja ponuja nabor ukrepov za varno delo v gostinstvu.