O nas

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je bila ustanovljena leta 1996 z namenom spodbujanja pretoka tehničnih, znanstvenih in gospodarskih informacij med vsemi, ki se ukvarjajo z vprašanji varnosti in zdravja pri delu. Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je vzpostavila mrežo informacijskih točk (Focal Points) v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah in državah EFTA. Te predstavljajo agencijo v svoji državi ter koordinirajo projekte promocije varnosti in zdravja pri delu na nacionalni ravni.

Med najpomembnejše naloge nacionalnih informacijskih točk sodijo:

  • koordiniranje nacionalne mreže za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu;
  • koordiniranje in izvajanje aktivnosti evropskih kampanj o osnovah varnosti in zdravju pri delu na nacionalni ravni;
  • širjenje informacij o izsledkih raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

SEKTOR ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti opravlja od leta 2001 naloge slovenske informacijske točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu. Slednje naloge sodijo med obveznosti držav članic EU.

NACIONALNA MREŽA EU-OSHA

Pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, v kateri sodelujejo vladni predstavniki, predstavniki sindikatov, združenj delodajalcev, zavarovalnic, strokovnjaki in raziskovalci s področja varnosti in zdravja pri delu. Temeljna naloga mreže je širjenje informacij o ključnih vprašanjih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

Seznam članov in sodelavcev nacionalne mreže EU-OSHA