O nas

EVROPSKA AGENCIJA ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu si prizadeva za varnejša, bolj zdrava in produktivnejša delovna mesta v Evropi. Agencija, ki jo je Evropska unija ustanovila leta 1994 in ima sedež v španskem mestu Bilbao, proučuje, pripravlja in širi zanesljive, uravnotežene in nepristranske informacije o varnosti in zdravju ter se za izboljšanje delovnih pogojev povezuje z organizacijami iz vse Evrope. Pripravlja tudi vseevropske kampanje Zdravo delovno okolje, ki jih podpirajo institucije Evropske unije in evropski socialni partnerji, na nacionalnih ravneh pa jih usklajujejo informacijske točke EU-OSHA.

Tristranska narava agencije je odraz celovitega pristopa, ki temelji na socialnem dialogu med socialnimi partnerji, organi Evropske unije in nacionalnimi organi, kar je izredno pomembno za iskanje učinkovitih skupnih rešitev. Navedeni deležniki sodelujejo v Upravnem odboru agencije, ki je pooblaščen za sprejemanje strateških dokumentov, pomembnih za delovanje agencije.

 

NACIONALNA INFORMACIJSKA TOČKA EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Nacionalne informacijske točke EU-OSHA predstavljajo agencijo v svoji državi ter širijo informacije o njenih dejavnostih in projektih na nacionalni ravni. Delujejo v državah članicah Evropske unije, državah kandidatkah za vstop v Evropsko unijo, državah Evropskega gospodarskega prostora in Evropskega združenja za prosto trgovino. Imenujejo jih vlade posameznih držav in imajo odločilno vlogo za izvajanje programa dela agencije. Med njihove najpomembnejše naloge sodijo:

  • koordiniranje nacionalne tristranske mreže za sodelovanje z EU-OSHA;
  • koordiniranje in izvajanje aktivnosti evropskih kampanj Zdravo delovno okolje;
  • širjenje informacij o izsledkih EU-OSHA raziskav na področju varnosti in zdravja pri delu.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije opravlja Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  naloge slovenske informacijske točke Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu.

 

NACIONALNA MREŽA ZA SODELOVANJE Z EVROPSKO AGENCIJO ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

 

Vsaka nacionalna informacijska točka EU-OSHA ustanovi in usklajuje delo nacionalne tristranske mreže, ki odraža nacionalni sistem in strukturo. Sodelovanje socialnih partnerjev v nacionalnih mrežah je bistveno za zagotavljanje uspešnosti delovanja agencije. Temeljna naloga mreže je širjenje informacij o delovanju agencije, ključnih vprašanjih zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter še zlasti o aktivnostih, vezanih na izvajanje evropskih kampanj Zdravo delovno okolje.

Pri Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti deluje Nacionalna mreža za sodelovanje z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu. Njeni člani so predstavniki državnih organov, sindikatov, združenj delodajalcev, javnih zavodov, fakultet in strokovnih združenj s področja varnosti in zdravja pri delu, pa tudi posamezni raziskovalci in strokovnjaki.