O mreži

V Nacionalno mrežo EU-OSHA so vključene naslednje organizacije:

VLADNE INŠTITUCIJE

SINDIKATI

DELODAJALSKA ZDRUŽENJA

STROKOVNA ZDRUŽENJA, INŠTITUCIJE IN DRUGE ORGANIZACIJE S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

ZPIZ IN ZZZS

SODELAVCI NACIONALNE MREŽE EU-OSHA: