Alkohol, droge in druge prepovedane substance

Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ZVZD-1 (Uradni list RS, št. 43/2011) v 51. členu določa, da delavec ne sme delati ali biti na delovnem mestu pod vplivom alkohola, drog ali drugih prepovedanih substanc, pri čemer delodajalec ugotavlja stanje po postopku in na način, ki sta določena z internim aktom delodajalca. Poleg tega delavec ne sme delati ali biti pod vplivom zdravil, ki lahko vplivajo na psihofizične sposobnosti, na tistih delovnih mestih, na katerih je zaradi večje nevarnosti za nezgode pri delu tako določeno z izjavo o varnosti z oceno tveganja. V obeh primerih mora delodajalec delavca odstraniti z dela, delovnega mesta in iz delovnega procesa.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

Mednarodne primerjave kažejo, da so slovenski zaposleni v primerjavi z zaposlenimi v drugih državah članicah EU – z izjemo Grčije in Cipra – pogosteje izpostavljeni stresu v zvezi z delom. Da bi spremenili razmere, je potrebno nameniti pozornost tako simptomatiki stresa kot tudi vzrokom – to so slaba organizacija dela, slabo upravljanje in slabo vodenje. Poleg tega se je potrebno zavedati, da se posamezniki različno odzivajo na iste izzive delovnega okolja in da nekateri iščejo izhod iz stiske v alkoholu, drogah ali drugih prepovedanih substancah.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti zato v okviru nadaljevanja aktivnosti kampanje »Obvladajmo stres za zdrava delovna mesta« organizira seminarje, ki obravnavajo to tematiko in so namenjeni delodajalcem.

Vse avtorske pravice v zvezi s spodaj objavljenimi dokumenti so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Jernej FERME, specializant Gestalt psihoterapije:

Mag. Borjana KREMŽAR JOVANOVIĆ, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.:

Mag. Borjana KREMŽAR JOVANOVIĆ, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.:

Mag. Borjana KREMŽAR JOVANOVIĆ, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.:

Jernej FERME, specializant Gestalt psihoterapije:

Sebastjan ŠINKO, dr. med., spec. psihiater:

Sebastjan ŠINKO, dr. med., spec. psihiater:

 

V pripravi sta tudi letak in priročnik z navodili za delodajalce o tem, kako naj ravnajo v primerih zlorabe alkohola, drog in drugih prepovedanih substanc na delovnem mestu ter v primerih, ko delavci jemljejo zdravila, ki vplivajo na psihofizične sposobnosti.

 

PREDPISI