Nanotehnologije

Nanotehnologije vključujejo tehnologije dela z delci, ki merijo manj kot deset milijonink metra, produkti pa imajo veliko uporabnost. Nanotehnologije so povzročile novo industrijsko revolucijo, saj so omogočile rešitve mnogih tehnoloških problemov, ter izboljšale kakovost produktov. Praktično ni več tehnološkega področja, na katerem se ne bi srečali z nano dimenzijo.

Delci, ki jih zmanjšamo na velikost nekaj nanometrov, imajo povečano in spremenjeno kemijsko aktivnost ter spremenjene fizikalne lastnosti (kvantni pojavi). Zaradi svoje majhnosti prodirajo globoko v organizem (skozi kožo, prebavila in predvsem dihala).

Omenjene lastnosti nanodelcev predstavljajo nove nevarnosti za delavce v tistih delovnih okoljih, kjer lahko pride do povečane emisije nanodelcev. Zato je potrebno dosledno izpolnjevanje vseh predpisanih zahtev varnosti in zdravja pri delu, predvsem pa je potrebno skrbeti, da do sproščanja nanodelcev sploh ne pride.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO