Vzdrževanje

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Priročnik  MDDSZ Varnost pri vzdrževalnih delih  vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji pri vzdrževalnih delih. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pri vzdrževalnih delih.
  • Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo  letak o invazivnih tujerodnih vrstah rastlin , s pomočjo katerega se lahko poučite, kako jih prepoznati, katere izmed njih lahko škodujejo vašemu zdravju in kako lahko zmanjšate izpostavljenost. Letak je namenjen gradbenim delavcem, delavcem v komunalnih podjetjih in vzdrževalcem okolice objektov.
  • Evropska kampanja varnosti in zdravja pri delu 2010-2011 je opozorila delodajalce in delavce na pomen rednega in pravilnega vzdrževanja. V kampanji je sodelovala tudi Slovenija.