Šolstvo

SEMINARJI O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter Zavodom RS za šolstvo občasno organizira brezplačne seminarje, namenjene obravnavi tem  s področja: (1) uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje ter (2) zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. 

SEMINAR 2011

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

SEMINAR 2012

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

SEMINAR 2016

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

SEMINAR 2017

 • Etbin Tratnik, podsekretar (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti):

  Varno delo z elektriko

Vse pravice pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 • EU-OSHA: Occupational safety and health and education: a whole-school approach
 • EU-OSHA: Training teachers to deliver risk education - Examples of mainstreaming OSH into teacher training programmes
 • V Evropi narašča pojav nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu
  Najnovejše poročilo EU-OSHA "Workplace Violence and Harassment: a European Picture" trdi, da so nasilje, ustrahovanje in nadlegovanje vse pogostejša značilnost evropskih delovnih mest. Avtorji ocenjujejo, da je od 5  do 20 % evropskih delavcev izpostavljenih nasilju in nadlegovanju s strani tretjih oseb, odvisno od države, gospodarske dejavnosti in uporabljene metodologije. Iz podatkov raziskave ESENER (2009) izhaja, da je 40 % evropskih managerjev zaskrbljenih zaradi nasilja in nadlegovanja na delovnem mestu, vendar jih je le 25 % uvedlo ustrezne ukrepe in postopke za njuno obvladovanje, v nekaterih državah je to storilo le 10 % managerjev. Problem je najbolj akuten v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva ter v dejavnosti izobraževanja, kjer ga več kot 50 % managerjev izpostavlja kot ključni problem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu. Stalna prisotnost nadlegovanja na delovnem mestu vodi v stres, daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, lahko pa celo v samomor. Ekonomske posledice takšnega stanja so nižja produktivnost, daljše odsotnosti z dela zaradi bolezni, večja fluktuacija zaposlenih ter porast invalidskih upokojitev.
 • EU-OSHA: bilten Facts št. 103 - Strategije usposabljanja učiteljev za poučevanja o tveganjih
 • Eurofound:  "Violence in the education sector"
  Poročilo ugotavlja, da so zaposleni v dejavnosti izobraževanja, še zlasti učitelji, izpostavljeni različnim oblikam nasilja na delovnem mestu (grožnjam z nasiljem, fizičnemu nasilju, ustrahovanju in nadlegovanju). Iz podatkov izhaja, da je velik delež (več kot 20 %) učiteljev v Avstriji, Belgiji, Franciji, Luksemburgu, Veliki Britaniji, na Danskem in Irskem izpostavljenih grožnjam s fizičnim nasiljem.
 • Plakati MDDSZ, ki opozarjajo na tveganja za varnost in zdravje pri delu v dejavnosti izobraževanje