Azbest

Azbest je skupno ime za silikate z vlaknato strukturo, kot so: azbest aktinolit, azbest gruenerit (amozit), azbest antofilit, krizotil, krokidolit in azbest tremolit.


Vdihavanje zraka, ki vsebuje azbestna vlakna, lahko vodi do azbestnih bolezni, za katere še ne poznamo ustreznega zdravljenja. Obicajno pretece med prvo izpostavljenostjo azbestnim vlaknom in diagnozo bolezni veliko casa (latentna doba je 15 - 60 let).

Na obmocju Republike Slovenije je zakonsko prepovedana proizvodnja, promet in skladišcenje azbesta in izdelkov, ki vsebujejo azbest, pa tudi njihov uvoz.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

EU-OSHA: bilten Facts št. 51 -

 

PREDPISI