Ekonomske spodbude

Ekonomske spodbude lahko učinkovito usmerijo pozornost vodstva podjetij k vprašanjem varnosti in zdravja pri delu. Poleg tega omogočajo, da podjetja sama poiščejo stroškovno najbolj učinkovit način izboljšanja varnosti in zdravja pri delu.

Ekonomske spodbude se lahko uresničujejo na nacionalni, regionalni ali sektorski ravni. Podjetjem ali organizacijam, ki izboljšajo kakovost svojih delovnih razmer, ponujajo finančne ugodnosti.

Ekonomske spodbude imajo več ciljev:

  • povečati ozaveščenost o koristih varnosti in zdravja pri delu;
  • povezovati uspešnost na področju varnosti in zdravja pri delu s poslovnimi koristmi;
  • zagotavljati finančno podporo vlaganjem na področju varnosti in zdravja pri delu.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO