Optična sevanja

Optično sevanje je vsako elektromagnetno sevanje z valovnimi dolžinami med 100nm in 1 mm. Spekter optičnega sevanja delimo na ultravijolično, vidno in infrardeče sevanje.

Optično sevanje je neionizirno sevanje. Delimo ga tudi na lasersko sevanje (koherentno) in sevanje ostale svetlobe (nekoherentno).

Optična sevanja povzročajo fotokemične, termične ter biološke učinke. Različne valovne dolžine imajo različen vpliv na kožo in oči delavcev, in sicer:

ULTRAVIJOLIČNA SVETLOBA

  • Koža - pordelost kože, staranje kože, kožni rak
  • Oči - vnetja ter druge bolezni leče, roženice in očesne veznice

VIDNA SVETLOBA

  • Koža - toplotni stres, naraščanje telesne temperature
  • Oči - poškodbe očesne mrežnice

INFRARDEČA SVETLOBA

  • Koža - toplotni učinki
  • Oči - poškodbe očesne mrežnice, siva mrena, opekline roženice

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Priročnik MDDSZ  Umetna optična sevanja  vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi umetnih optičnih sevanj. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred umetnimi optičnimi sevanji. Priročnik v tiskani obliki lahko naročite na naslednjem naslovu: gp.mddsz@gov.si.

 

PREDPISI

POVEZAVE

Inštitut za neionizirna sevanja