Policija in druge dejavnosti za javni red in varnost

KONFERENCE O VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU V POLICIJI


PRVA MEDNARODNA KONFERENCA »VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA V POLICIJI

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju s Policijo organiziralo prvo mednarodno konferenco »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. in 30. maj 2018), na kateri je tekla razprava o možnostih za izboljšanje sistema varnosti in zdravja pri delu v policiji, o zdravstvenem stanju zaposlenih v policiji, absentizmu in vračanju na delovno mesto po dolgotrajni bolniški odsotnosti, o vlogi vodstva pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu v policiji, predstavljeni pa so bili tudi primeri dobre prakse na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Vse pravice v zvezi s prezentacijami, ki so objavljene spodaj, so pridržane.
Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

DRUGA MEDNARODNA KONFERENCA »VARNA IN ZDRAVA DELOVNA MESTA V POLICIJI«

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju s Policijo organiziralo drugo mednarodno konferenco »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. maj 2019), na kateri je tekla razprava o kemijskih in bioloških dejavnikih tveganja, ki so jim na delovnem mestu izpostavljeni policisti, pa tudi gasilci in reševalci. Predstavljeni so bili ukrepi za varovanje zdravja prej omenjenih poklicnMinistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v sodelovanju s Policijo organiziralo drugo mednarodno konferenco »Varna in zdrava delovna mesta v policiji« (Brdo, 29. maj 2019), na kateri je tekla razprava o kemijskih in bioloških dejavnikih tveganja, ki so jim na delovnem mestu izpostavljeni policisti, pa tudi gasilci in reševalci. Predstavljeni so bili ukrepi za varovanje zdravja prej omenjenih poklicnih skupin in primeri dobre prakse iz Slovenije ter tujine. Konferenca je potekala pod okriljem evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: Varno ravnajmo z nevarnimi snovmi za zdrava delovna mesta.

Vse pravice v zvezi s prezentacijami, ki so objavljene spodaj, so pridržane. 
Gradiva ni dovoljeno razmnoževati in razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorja in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Citiranje je v skladu z Zakonom o avtorskih in sorodnih pravicah, dovoljeno z navedbo podatkov o viru.

  • Piet Recour (Belgija): Obvladovanje kemijskih, bioloških in drugih tveganj na delovnih mestih v belgijski Zvezni policiji: zakonodaja in ključne teme z vidika policista  SL EN
  • dr. Ralph Hebisch (Nemčija): Izpostavljenost izpušnim plinom na mejnih prehodih  SL EN
  • Piet Recour (Belgija): Kemijske in biološke nevarnosti v primeru intervencije ob odkritju nezakonite pridelave konoplje, ki so jim izpostavljeni policisti in drugo osebje  SL EN
  • Arnoud van Vliet, A.B.M. Janneke Vollebergh-Barbiers (Nizozemska): Ravnanje z nevarnimi snovmi: varno in učinkovito  SL EN  

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO


Na Nacionalnem tekmovanju za dobro prakso na področju varnosti in zdravja pri delu 2016-2017, ki je potekalo pod okriljem evropske kampanje Zdrava delovna mesta za vse generacije, je zmagal primer dobre prakse »Promocija duševnega in telesnega zdravja na delovnem mestu v policiji«, ki ga je razvila Policijska uprava Murska Sobota. Omenjeni primer dobre prakse je prejel tudi pohvalo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

MNZ: Revija Varnost 4/2017

Health and Safety Executive (UK): If you work in police