Avtomatizacija, robotizacija in digitalizacija

Smo na začetku četrte industrijske revolucije, ki bo popolnoma spremenila način življenja in medsebojnega komuniciranja. Nove tehnologije v vedno večji meri prežemajo vse segmente sodobnih družb. Tehnološki trendi - kot so digitalizacija, avtomatizacija in robotizacija - preoblikujejo tudi delovna mesta in sam sociokulturni kontekst dela. Tehnološke inovacije po eni plati predstavljajo gonilo razvoja in konkurenčnosti, po drugi pa spremembe, ki jih prinašajo odpirajo nove izzive, tako za varnost in zdravje pri delu, kot za širši kontekst dela, zaposljivosti in delovne sile. Pomembno je torej razumeti spremembe, s katerimi se srečujemo, da bi pravočasno zgradili sisteme, ki bodo zmanjšali tveganja v delovnem okolju in izboljšali delovno življenje ljudi.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti  je s podporo Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu organiziralo seminar o novih in nastajajočih tveganjih na področju varnosti in zdravja pri delu (Cankarjev dom, 19. september 2019), na katerem je tekla razprava o različnih možnostih rabe in zlorabe sodobnih tehnologij za nadzor delavcev in delovnega okolja.

Na seminarju je dr. Christa Sedlatschek, izvršna direktorica EU-OSHA predstavila članek , v katerem sodeluje tudi izr. prof. dr. Phoebe V. Moore iz Univerze v Leicestru, strokovnjakinja za politično ekonomijo. EU-OSHA je poleti 2019 objavila njen , sodelovala pa je tudi v pogovorni oddaji BBC World »Is your boss watching you?«  Na seminarju je predstavila prve ugotovitve poročila o (zlo)rabah modernih tehnologij za spremljanje in nadzorovanje delavcev ter delovnega okolja, ki ga pripravlja za Evropski parlament. Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka, je s pomočjo primerov iz slovenske prakse predstavila varstvo zasebnosti v delovnem okolju.

Vse avtorske pravice v zvezi s spodaj objavljenimi dokumenti so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

 

Dr. Christa SEDLATSCHEK, izvršna direktorica EU-OSHA:

Izr. prof. dr. Phoebe V. Moore (Univerza v Leicestru):

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka:

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je 20. septembra 2018 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti organizirala delavnico o možnih smereh razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu, upoštevaje predvidevanja o vplivu digitalizacije, avtomatizacije, robotike in umetne inteligence na delovno okolje. Predstavljene so bile ugotovitve EU-OSHA projekta »Foresight on new and emerging OSH risks associated with ICT by 2025«, čemur je sledila razprava o možnih strategijah za obvladovanje izzivov v delovnem okolju, upoštevaje štiri možne scenarije razvoja. Delavnica pa ni bila namenjena zgolj razpravi o novih in nastajajočih tveganjih, ampak tudi prikazu uporabnosti scenarijev kot orodja za podporo strateškemu razmišljanju in odločanju.

 

Dr. Christa SEDLATSCHEK, izvršna direktorica EU-OSHA:

Izr. prof. dr. Phoebe V. Moore (Univerza v Leicestru):

Mojca Prelesnik, informacijska pooblaščenka:

Scenariji:

  • 1(pdf, 459 kB)
  • 2(pdf, 448 kB)
  • 3(pdf, 471 kB)
  • 4(pdf, 448 kB)

David LYE (SAMI Consulting):

Huw WILLIAMS (SAMI Consulting):

Mike Owen (SAMI Consulting):

 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je 16. junija 2017 organiziralo mednarodna konferenca »Varnost in zdravje pri delu v spreminjajočem se svetu«, ki je potekala pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije, gospoda Boruta Pahorja. V okviru konference je potekala razprava o avtomatizaciji, robotizaciji in digitalizaciji delovnega okolja ter z njimi povezanimi novimi in nastajajočimi tveganji. Pozornost je bila namenjena tudi staranju delovne sile in vzdržnosti delovnega življenja ter spodbujanju inovacij na delovnem mestu.

 

Program
Vse avtorske pravice v zvezi s spodaj objavljenimi dokumenti so pridržane. Gradiva ni dovoljeno razmnoževati ali razpošiljati v kakršnikoli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja avtorjev in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.