Cestni promet

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Generalna skupščina OZN je marca 2010 sprejela Resolucijo A/RES/64/255, s katero je bilo obdobje 2011-2020 razglašeno za  desetletje delovanja za večjo varnost v cestnem prometu. Odločitev je narekoval podatek, da na svetu vsako leto umre v prometnih nesrečah kar 1,3 miljona ljudi oziroma 3.000 ljudi vsak dan. Na ta način poskuša OZN spodbuditi izvajanje aktivnosti za večjo varnost v cestnem prometu na različnih ravneh.
  • Prej navedeni pobudi se je pridužila tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu z obsežnim projektom na področju varnosti in zdravja pri delu v cestnem prometu, v okviru katerega proučuje tveganja, ki so jim izpostavljeni poklicni vozniki v cestnem prometu, vključno z vozniki tovornjakov, dostavnih vozil, avtobusov, taksijev, pa tudi kolesarji in motoristi, ki opravljajo storitve ekspresne dostave. Pri tem agencija tesno sodeluje z Evropskim svetom za varnost prometa (ETSC), ki je nosilec 3-letnega mednarodnega projekta PRAISE. Cilj slednjega projekta je promovirati dobro prakso na področju varnosti pri delu v cestnem prometu. Na spletnih straneh agencije in ETSC je na voljo vrsta praktičnih nasvetov in publikacij za poklicne voznike in njihove delodajalce.
  • Izvajanje pobude v Sloveniji poteka pod okriljem Javne agencije RS za varnost prometa in v sodelovanju z vrsto institucij, med katerimi je tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri uvodoma omenjeni agenciji deluje tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
  • EU-OSHA spletna stran: Varnost in zdravje pri delu za voznike v cestnem prometu 
  • EU-OSHA: OSH in figures: Occupational safety and health in the transport sector - an overview