Frizerstvo

 PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Evropski socialni partnerji so 26. aprila 2012 podpisali Evropski okvirni sporazum o varnosti in zdravju pri delu v frizerski dejavnosti ( slovensko angleško ).
  • Spletna stran MDDSZ "Varnost in zdravje pri delu v frizerskih salonih" je namenjena zaposlenim v frizerski dejavnosti. Opozarja jih na najpogostejša tveganja v tej dejavnosti in jim ponuja nabor ukrepov za varno delo.