Novice

Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu z vidika raznolikosti

Vabimo na seminar o ocenjevanju tveganja za varnost in zdravje pri delu z vidika raznolikosti.

Več
Predstavitev e-orodja o nevarnih kemičnih snoveh (e-seminar)

Vse, ki se pri delu srečujete z nevarnimi kemičnimi snovmi, vabimo na spletno predstavitev e-orodja o nevarnih kemičnih snoveh.

Več
Prenovljeno spletišče Varnost in zdravje pri delu

Prenovljeno spletišče vizualno in funkcionalno nadgrajuje uporabniško izkušnjo obiskovalcev

Več
Mednarodni seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela (Maribor in Zoom, 18. maj 2023, 10.00-14.45)

Kako mladi vidijo sebe v svetu dela in na kakšen način razmišljajo o varnosti in zdravju pri delu?

Več
Delavnice za Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu

Strokovne delavke in delavce za varnost ter delodajalce, ki sami ocenjujejo tveganja, vabimo na delavnice Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri...

Več
Izšel je priročnik Kostno-mišična obolenja v zvezi z delom

Priročnik je namenjen delodajalcem in delavcem ter njihovim predstavnikom.

Več
Konferenca Ohranjajmo duševno zdravje = krepimo varnost pri delu, 18. april 2023

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Zbornica zdravstvene in babiške nege – Zveza strokovnih društev medicinskih sester,...

Več
Na voljo je prenovljena spletna enciklopedija OSHwiki

Na OSHwiki so objavljeni številni članki s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je zdaj lažje poiskati.

Več
Varnost in zdravje pri delu v dejavnosti izobraževanja

Študija EU-OSHA potrjuje, da so v dejavnosti izobraževanja pogosto prisotna psihosocialna tveganja in tveganja, povezana s kostno-mišičnimi obolenji....

Več
EU-OSHA išče vodjo Centra za vire in storitve

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) išče visoko motiviranega in izkušenega vodjo Centra za vire in storitve (Resource and Service...

Več
Zanesljivi podatki o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem so ključni

Finski inštitut za zdravje pri delu (FIOH) je pregledal in analiziral vire podatkov o poklicni izpostavljenosti rakotvornim snovem v Evropi. Njihovo poročilo...

Več
Delavnice Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri delu

Strokovne delavke in delavce za varnost ter delodajalce, ki sami ocenjujejo tveganja, vabimo na delavnico Ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje pri...

Več