Novice

Zaključek evropske kampanje Zdravo delovno okolje 2020-22 in napoved nove kampanje

Nova kampanja bo usmerjena v ozaveščanje o pomembnosti in posledicah digitalne preobrazbe delovnega okolja za varnost in zdravje pri delu.

Več
Napo ozavešča o rakotvornih snoveh

Preprečevanje poklicnih rakov in ozaveščanje o škodljivih posledicah rakotvornih snovi sodita med prednostne naloge EU.

Več
FIOH je objavil novo metodo za ocenjevanje tveganja za poklicno izgorelost

Poklicna izgorelost se lahko zgodi vsakomur, ki se na delovnem mestu znajde v stresnih okoliščinah in nima zadostne podpore vodstva in sodelavcev.

Več
Duševno zdravje v digitalnem svetu dela

Covid-19 je opozoril na prisotnost še ene "pandemije". V Evropi se že več let slabša stanje na področju duševnega zdravja. Gre za krizo brez primere,...

Več
Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski agenciji za varnost in zdravje pri delu

EU-OSHA ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem...

Več
Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2022

Po vsej Evropi ta mesec poteka vrsta dogodkov, ki bodo dosegli vrh med 24. in 28. oktobrom, ko obeležujemo Evropski teden varnosti in zdravja pri delu...

Več
Flash Eurobarometer – OSH Pulse: anketa o varnosti in zdravju pri delu po pandemiji

Slovenski anketiranci poročajo, da so v zadnjih 12 mesecih opazili pojav ali poslabšanje naslednjih zdravstvenih težav: splošna utrujenost (36 %), glavoboli...

Več
Spletni seminar Azbest v delovnem okolju (20. 10. 2022)

Azbest je uvrščen v skupino 1 rakotvornih snovi, kar pomeni, da se šteje za nedvomnega povzročitelja raka pri ljudeh.

Več
EU-OSHA je izdala spletno publikacijo o prejemnikih evropskih priznanj

V njej je opisano 16 inovativnih primerov dobre prakse na področju obvladovanja in preprečevanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom.

Več
Poslušajte podkaste Evropske fundacije za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer!

Na voljo je serija podkastov, v katerih strokovnjaki razpravljajo o ključnih temah, povezanih z življenjem in delom v današnji Evropi.

Več
Predstavitev primerov dobre prakse s področja preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom (GR Ljubljana, 13. 10. 2022)

Na seminarju se bosta predstavila letošnja prejemnika priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-2022«.

Več
EU-OSHA razpisuje tri prosta delovna mesta

Če si želite delati v zanimivem mednarodnem delovnem okolju, je EU-OSHA morda pravi delodajalec za vas.

Več
3 vprašanja, ki si jih moramo postaviti, če delamo na domu

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je leta 2021 izvedlo raziskavo Delo na domu. Vidik varnosti in zdravja pri delu.

Več
Ali je uzakonitev pravice do odklopa dovolj?

Eurofound navaja v svoji raziskavi, da je leta 2021 v Sloveniji vsak četrti zaposleni poročal, da so ga vsak dan izven delovnega časa kontaktirali o zadevah,...

Več
Napoved predstavitve letošnjih prejemnikov nacionalnega priznanja »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22«

Center za pomoč na domu Maribor in Zavarovalnica Triglav, d. d., bosta svoje izkušnje na področju preprečevanja in obvladovanja kostno-mišičnih obolenj,...

Več
Koliko telesne dejavnosti delavci dejansko opravijo na dan in kdaj? Kateri vzorci gibanja so povezani z manjšim tveganjem za bolezni srca in ožilja?

Kanadska študija je ugotovila, da je tveganje za razvoj bolezni srca največje pri tistih delavcih, ki večino časa sedijo in se tekom dneva malo gibajo....

Več
Ali je za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu nujno znanje angleškega jezika?

Latvijska študija ocenjuje, da je znanje angleškega jezika zelo pomembno za strokovnjake na področju varnost in zdravja pri delu, ki delajo majhnih evropskih...

Več
Varovanje duševnega zdravja v digitalnem delovnem okolju

Evropski poslanci zahtevajo uvedbo preventivnih ukrepov na področju preprečevanja tehnološkega stresa v zvezi z delom ter opozarjajo, da je pravica do...

Več
V okviru Mednarodne konference dela poteka razprava o vključitvi varnega in zdravega delovnega okolja med temeljna načela in pravice dela

Mednarodna organizacija dela ocenjuje, da zaradi različnih vzrokov, povezanih z delom, vsako leto na svetu umre skoraj 3 milijone ljudi. Pandemija covida-19...

Več
Pri delavcih, ki uživajo kanabis pred pričetkom dela ali med delom, se tveganje za poškodbe podvoji

Kanadska raziskovalka dr. Nancy Carnide navaja, da je 5,9 odstotka anketirancev odgovorilo, da so v zadnjem letu kanabis uživali pred ali med delom; 90...

Več
Dela(j)mo na domu – mislimo na varnost in zdravje pri delu

Danes delo na domu omogočajo številna delovna mesta in nedvomno lahko tej obliki dela priznamo številne prednosti. A - če ne posvečamo pozornosti varnosti...

Več
Brezplačni spletni seminar Oblikovanje delovnega mesta, ergonomija in spol (18. maj 2022, 13.00 -15.15)

Pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu je potrebno v večji meri upoštevati vprašanja spola, saj nekatere raziskave ugotavljajo, da se je v svetu...

Več
Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru si prizadeva za dvig kulture varnosti pri novi generaciji slovenskih managerjev

Študentje Univerze v Mariboru, domači in tuji strokovnjaki so včeraj razpravljali o varnosti in zdravju pri delu ob ogledu izobraževalnih in dokumentarnih...

Več
28. aprila obeležujemo svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Med pandemijo covida-19 smo lahko ponovno videli, kako pomemben je močan sistem varnosti in zdravja pri delu, podprt s socialnim dialogom.

Več
Med prejemniki evropskih priznanj je tudi slovensko podjetje

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu je danes razglasila osem podjetij, prejemnic evropskega priznanja za uspešno preprečevanje in obvladovanje...

Več
Dopolnitev direktive EU o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu

Dne 16. marca 2022 je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Direktiva (EU) 2022/431 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2022 o spremembi...

Več
Dolgotrajno statično sedenje na delovnem mestu: vplivi na zdravje in nasveti

EU-OSHA opozarja, da veliko delovnih mest zahteva dolgotrajno statično sedenje, ki ogroža zdravje. Zavod ZAP FITCORP ponuja številne video izobraževalne...

Več
Včeraj sta bili podeljeni nacionalni priznanji Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22

Visoko nacionalno priznanje sta prejela primer dobre prakse »Pro-Akt – Aktivno na poti do zdravja«, ki ga je razvil Center za pomoč na domu Maribor in...

Več
Slavnostna podelitev nacionalnih priznanj Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2020-22

Visoka nacionalna priznanja bodo prejele organizacije, ki so uvedle inovativne in učinkovite ukrepe za preprečevanje in obvladovanje kostno-mišičnih obolenj,...

Več
Natečaj za dokumentarne filme o delu

EU-OSHA že od leta 2009 podeljuje nagrade Zdravo delovno okolje za dokumentarne filme na témo človeka v spreminjajoče se svetu dela. Zaželeno je, da filmi...

Več
Pravica do odklopa in delo na daljavo

Evropski parlament in Evropska komisija 15. marca 2022 (9.00-18.00) organizirata konferenco o pravici do odklopa in delu na daljavo.

Več
Razpis za opravljanje šestmesečnega plačanega pripravništva pri Evropski fundaciji za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound)

Pripravništvo ponuja svežim univerzitetnim diplomantom priložnost, da pridobijo praktične izkušnje in znanje z delom v večkulturnem, večjezičnem in večetničnem...

Več
Forum 2022: Okrevanje in odpornost v EU – nazaj v prihodnost?

Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) organizira izmenjavo mnenj o najbolj perečih vprašanjih EU, ki bo potekala...

Več
Pričakuje se, da bo naslednja zdravstvena kriza na področju duševnega zdravja

Evropski parlament ugotavlja, da zakonodaja in politike na področju varnosti in zdravja pri delu na ravni EU ne obravnavajo naraščajoče krize duševnega...

Več
Raziskava ZDS o delu na domu in platformskem delu v Sloveniji

K delu od doma je treba pristopiti strukturirano in ga opredeliti kot obliko dela z enakimi standardi, kot veljajo za delovna mesta v prostorih delodajalca.

Več
Vpliv dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu

Mednarodna organizacija dela in Svetovna zdravstvena organizacija sta objavili publikacijo o vplivu dela na daljavo na varnost in zdravje pri delu, vključno...

Več
Delo na daljavo in kostno-mišična obolenja, povezana z delom

Delo na daljavo se pogosto povezuje s slabšo ergonomsko ureditvijo delovnega mesta v domačem okolju in večjim tveganjem za razvoj za kostno-mišičnih obolenj,...

Več
Odpornost na stres je ena od naših najpomembnejših kompetenc

OMRA virtualna učilnica ponuja odgovore, kako okrepiti odpornost na stres.

Več
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o reviziji uredbe REACH

Javno posvetovanje bo potekalo do 15. aprila 2022.

Več
Ocena tveganja je potrebna tudi v primeru, ko se delo opravlja na daljavo

S sodobnimi komunikacijskimi metodami je mogoče opredeliti preventivne ukrepe za izboljšanje telesnih in duševnih vidikov dela v domačih pisarnah.

Več
Nove nezavezujoče smernice na področju varnosti in zdravja pri delu

Evropska komisija pred kratkim objavila dvoje nezavezujočih smernic s področja varnosti in zdravja pri delu.

Več
Mednarodni tečaji iz varnosti in zdravja pri delu

Mednarodni center za usposabljanje tudi letos ponuja vrsto tečajev iz varnosti in zdravja pri delu.

Več