Ocenjevanje tveganja

Naloga delodajalcev je, da zagotovijo varnost in zdravje delavcev v zvezi z delom ter izvedejo oceno tveganja.

Ocena tveganja je postopek, s katerim ovrednotimo tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki jih predstavljajo nevarnosti na delovnem mestu. Je sistematičen pregled vseh vidikov dela in obravnava naslednja vprašanja:

  • kaj lahko povzroči poškodbe ali škodo,
  • ali je nevarnosti mogoče odpraviti, in če to ni mogoče,
  • kakšni preventivni ali varnostni ukrepi so, ali bi morali biti uvedeni za nadzor tveganj.

Po oceni EU-OSHA bi za večino podjetij moral ustrezati preprost petstopenjski pristop k ocenjevanju tveganja. Obstajajo tudi drugi postopki, ki so ravno tako učinkoviti, še posebno pri bolj zapletenih tveganjih in okoliščinah. Vodilna načela so enaka, ne glede na to, ali je postopek ocene tveganja razdeljen na več ali manj korakov, ali pa so celo nekateri od korakov drugačni.

ocena_tveganja.gif

Ocena tveganja je temelj evropskega pristopa k varnosti in zdravju pri delu. Za to obstajajo dobri razlogi. Če postopek ocenjevanja tveganja kot začetek pristopa k obvladovanju tveganj ni dobro izveden ali pa sploh ni izveden, je velika verjetnost, da podjetje nima ustreznih preventivnih ukrepov. Pri ocenjevanju tveganja je treba uporabiti celovit pristop, ki upošteva različne korake ocenjevanja, različne potrebe posameznih delodajalcev in spremembe v delovnem okolju. Pri ocenjevanju tveganja na delovnem mestu morajo sodelovati tudi zaposleni. Posvetovanje z zaposlenimi in njihova vključitev v oceno tveganja sta ključnega pomena za zagotovitev, da so nevarnosti določene ne samo na podlagi znanja, ampak tudi na podlagi poznavanja delovnih razmer in vzorcev škodljivih učinkov na delavce.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Evropska kampanja za ocenjevanje tveganja 2008-2009 si je prizadevala posredovati jasno sporočilo, kaj je ocenjevanje tveganja in odpraviti napačna prepričanja, da gre za kompliciran in birokratski postopek, ki ga lahko opravljajo samo strokovnjak. V kampanji je sodelovala tudi Slovenija.
  • Priročniki MDDSZ, ki vsebujejo enostavne ocene tveganja: 
  • Delodajalec mora oceniti vsa tveganja na določenem delovnem mestu, ne glede na to ali jih povzročajo uporabljene nevarne kemične snovi ali snovi, ki pri določenem procesu nastajajo, nato pasprejeti ustrezne preventivne varnostne ukrepe ter nadzirati njihovo učinkovitost.

    Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi snovmi

Zgoraj navedene publikacije v tiskani obliki lahko naročite na naslovu: gp.mddsz@gov.si.

PREDPISI