Čiščenje stavb

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Priljubljeni Napo risani filmi:
    • "Napo pri čiščenju" prikazuje tveganja za varnost in zdravje, s katerimi se srečujejo delavci v dejavnosti čiščenja, vključno z zdrsi, spotiki, padci, ročnim dviganjem bremen in delom na samotnih krajih.
    • Napo film "Zaščitite svojo kožo" je namenjen ozaveščanju o nevarnostih izpostavljanja kože škodljivim (pa tudi manj škodljivim) snovem, ščitenju kože in preprečevanju poškodb.
    • Napo film "Nevarnost: kemikalije" Predstavlja spremembe znakov (piktogramov), ki se uporabljajo pri prevozu nevarnih snovi, ter znakov, ki se uporabljajo pri razvrščanju, označevanju in pakiranju kemikalij.
    • Napo film "Podrgni in povohaj... kemična tveganja" obravnava delo s kemikalijami, vključno z dražilnimi, vnetljivimi, jedkimi in strupenimi snovmi ter snovmi, nevarnimi za okolje.