Publikacije

PUBLIKACIJE MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so brezplačne. Večina publikacij je na voljo v prostorih recepcije ministrstva, naročiti pa jih je mogoče tudi po e-pošti gp.mddsz@gov.si.

Publikacije prevzamete jih v vložišču MDDSZ med delavnikom, od 7.30 do 15.00 ure, ob predhodni e-potrditvi

.

 

 • kemija.png
 • Praktične smernice za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi
 • Praktične smernice MDDSZ za mejne vrednosti za nevarne kemične snovi na preprost način podajajo razlago pojma "mejna vrednost". Opredeljujejo vse vrste mejnih vrednosti in pojasnjujejo nekatere najpomembnejše pojme, povezane z mejnimi vrednostmi.

 • kemija2.png
 • Praktične smernice za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi
 • Praktične smernice MDDSZ za oceno tveganja za delo z nevarnimi kemičnimi snovmi podajajo poenostavljeno metodo za oceno tveganja in so namenjene predvsem majhnim in srednje velikim podjetjem. Pripravljene so na podlagi praktičnih smernic, razvitih na ravni Evropske unije, kakor tudi nacionalnih praktičnih smernic in metodologij, ki so jih razvile druge države članice EU.

 • hrup2.png
 • Prenehajte s tem hrupom!
 • Priročnik MDDSZ  Prenehajte s tem hrupom! vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje sluha.

 • hrbet.png
 • Proč z bolečinami v hrbtu
 • Priročnik MDDSZ  Proč z bolečinami v hrbtu vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njim želimo delodajalcem in delavcem na poljuden način približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

 • traktor.png
 • Smernice za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete
 • Smernice MDDSZ za izdelavo izjave o varnosti z oceno tveganja za kmete vsebujejo osnovne napotke za pripravo izjave o varnosti z oceno tveganja, v kateri je potrebno opredeliti nevarnosti in oceniti tveganja na kmetijah ter opredeliti ukrepe in vire za zagotavljanje varnosti in zdravja oseb na kmetijah.

 • optika.png
 • Umetna optična sevanja
 • Priročnik MDDSZ Umetna optična sevanja vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji zaradi umetnih optičnih sevanj. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred umetnimi optičnimi sevanji. 

 • Varen_zacetek.jpg
 • Varen začetek
 • Priročnik MDDSZ in NIJZ Varen začetek vsebuje osnovne informacije o varnosti in zdravju pri delu, namenjene mladim delavcem, dijakom in študentom.

 • varnost2.png
 • Varnost pri vzdrževalnih delih
 • Priročnik MDDSZ  Varnost pri vzdrževalnih delih vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji pri vzdrževalnih delih. Z njim želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pri vzdrževalnih delih.

 

DRUGE PUBLIKACIJE MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI

Druge publikacije Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ne sodijo v okvir varnosti in zdravja pri delu.

 

Publikacije s področja varnosti in zdravja pri delu, katerih izdajatelji so člani nacionalne mreže EU-OSHA

 

PUBLIKACIJE EVROPSKE KOMISIJE (EK)

 

PUBLIKACIJE EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU (EU-OSHA)

 

PUBLIKACIJE EVROPSKE FUNDACIJE ZA IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKIH IN DELOVNIH RAZMER (EUROFOUND)

 

PUBLIKACIJE MEDNARODNE ORGANIZACIJE DELA (ILO)

 

PUBLIKACIJE DRUGIH MEDNARODNIH ORGANIZACIJ