Promocija varnosti in zdravja pri delu

Promocija zdravja na delovnem mestu so sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO