Invalidi

Delodajalci morajo zagotoviti:

  • razumne prilagoditve za delavce invalide tako, da se jim omogoči dostop, sodelovanje in napredovanje pri zaposlitvi ter vključitev v usposabljanje;
  • učinkovite in praktične ukrepe za prilagoditev delovnega mesta, kakor je prilagoditev prostorov in opreme, delovnega časa, razdelitev nalog ali zagotavljanje usposabljanja.

Delovno mesto, ki je dostopno in varno za delavce invalide, je hkrati varnejše in dostopnejše za vse druge zaposlene, stranke in obiskovalce.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

 

POVEZAVE: