Kostno-mišična obolenja

Pri kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, gre za okvare mišic, sklepov, kit, vezi, živcev, kosti in perifernega krvnega obtoka, ki jih povzročijo ali poslabšajo predvsem delo in vplivi iz neposrednega okolja, v katerem se delo opravlja. Te okvare prizadenejo predvsem hrbtenico, vrat, ramena in zgornje ude, lahko pa tudi spodnje ude.

Večina poškodb kostno-mišičnega sistema se pripeti pri ročnem premeščanju bremena (to je pri dvigovanju, prenašanju, spuščanju, potiskanju, vlečenju, nošenju ali premikanju bremena, kot tudi pri podpiranju in držanju), pri ponavljajočih se gibih ali pri delu v ekstremnem mrazu ali ekstremni vročini. Med pomembne razloge za tovrstna obolenja sodijo tudi stres, hiter ritem dela, hrup, vibracije, debelost, starost itd. Razlikujemo fizikalne in biomehanske, organizacijske, psihosocialne ter osebne dejavnike, ki samostojno ali v kombinaciji povzročijo nastanek kostno-mišičnega obolenja.

Kostno-mišična obolenja so najpogostejša z delom povezana težava v Evropi. Skoraj četrtina delavcev v EU trpi zaradi bolečin v hrbtu, več kot petina pa zaradi bolečin v mišicah. Kostno-mišična obolenja se pogosto razvijejo v zelo resna bolezenska stanja, ki zahtevajo odsotnost z dela in zdravljenje. Pri najbolj kroničnih primerih kostno-mišičnih obolenj pa tudi zdravljenje in počitek ne zadostujeta. Posledica je lahko trajna invalidnost in izguba zaposlitve.

 

PROGRAMI, PROJEKTI, PUBLIKACIJE, DRUGO

  • Priročnik MDDSZ  Proč z bolečinami v hrbtu  delodajalcem in delavcem na poljuden način predstavlja ukrepe za varovanje pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice. Priročnik v tiskani obliki lahko naročite na naslednjem naslovu: gp.mddsz@gov.si.
  • Spletna aplikacija MDDSZ "Naredite si breme lažje" vsebuje osnovne informacije in navodila za varovanje delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu.
  • Spletna aplikacija MDDSZ Ergonomija v zdravstveni negi je namenjena vsem, ki negujejo bolnike in starejše osebe. Z njeno pomočjo se lahko seznanite s tehnikami in metodami varnega dvigovanja in premeščanja bolnikov in starejših oseb. Spletna aplikacija je nastala v sodelovanju s predavateljicami Srednje zdravstvene šole Celje: ga. Simono Križanec, ga. Ljudmilo Par in ga. Karmen Pavrič Konušek.
  • V letu 2007 je potekala evropska kampanja "Naredite si breme lažje", katere cilj je bil spodbuditi uporabo celostnega pristopa k reševanju problematike kostno-mišičnih obolenj, ki vključuje preprečevanje tovrstnih obolenj in ponovno vključevanje že obolelih delavcev v delovni proces. V kampanji je sodelovala tudi Slovenija.
  • KC-KIMDPŠ: projekt "Čili za delo"
  • Priljubljeni junak Napo nastopa v risanem filmu "Naredite si breme lažje".