Naredite si breme lažje

Ročno premeščanje bremen predstavlja resno grožnjo za zdravje delavcev. Poleg tega pa so bolečine v hrbtu tudi posledica neustreznih ergonomskih razmer na delovnem mestu. Odpravi tovrstnih tveganj za zdravje delavcev bi morali delodajalci nameniti večjo pozornost.

Spletna aplikacija vsebuje osnovne informacije in navodila o varovanju delavcev pred tveganji za poškodbe in okvare hrbtenice na delovnem mestu. Z njo želimo delodajalcem in delavcem poljudno približati ukrepe za varovanje pred tovrstnimi okvarami.

 

"NAREDITE SI BREME LAŽJE"
...in zmanjšajte možnosti obolenja hrbtenice