Zakonodaja

Kot delodajalec se morate zavedati, da bolečine v hrbtu pomenijo veliko težavo tako za vas, kakor tudi za vaše delavce. Že sami predpisi določajo, da mora delodajalec narediti vse potrebno, da delavca zavaruje pred škodljivimi vplivi slabe ergonomske ureditve delovnega mesta in neustreznega izvajanja delovnih nalog. Glede ročnega premeščanja bremen in ergonomskega načina dela morate upoštevati predvsem naslednje predpise:

Čeprav se bolečine v hrbtu pojavljajo pri različnih delovnih aktivnostih, vam želimo posredovati predvsem informacije v zvezi ročnim premeščanjem bremen, ki je eden glavnih razlogov za okvare hrbtenice.
Zavedati se morate, da predpisi določajo le minimalne zahteve, ki jih morate kot delodajalec zagotoviti za varno in zdravju neškodljivo delo. Vendar že predpisi sami določajo nekatere bistvene zahteve za zagotavljanje varnosti in zdravja pri ročnem premeščanju bremen.