Partnerstvo za preprečevanje tveganj

Kampanja Zdravo delovno okolje 2012-2013: Partnerstvo za preprečevanje tveganj je opozarjala, da je za uspešno preprečevanje tveganj potrebno sodelovanje delodajalcev in delavcev. Prizadevala si je spodbuditi:

  • delodajalce, da prevzamejo vodilno vlogo in pobudo na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter k posvetovanju pritegnejo delavce;
  • delavce in njihove predstavnike k bolj dejavnemu sodelovanju z delodajalcem pri upravljanju varnosti in zdravja pri delu.

O kampanji

Na tem portalu so na voljo dodatne informacije o socialnem dialogu na področju zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.