Varen začetek

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu 2006: Varen začetek je opozoril na problem zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev, saj je med njimi pogostost nezgod pri delu višja kot v drugih starostnih skupinah. Ker je prvo leto zaposlitve najbolj nevarno, je bil poseben poudarek dan uvajanju varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje, katerega cilj je zagotavljanje varnega začetka poklicne poti.

O kampanji

Na tem portalu so na voljo tako dodatne informacije, namenjene mladim delavcem in njihovim delodajalcem, kot tudi informacije o aktivnostih uvajanja varnosti in zdravja pri delu v vzgojo in izobraževanje.