Varnost pri vzdrževalnih delih

Kampanja Zdravo delovno okolje 2010-2011 si je prizadevala spodbuditi celosten in strukturiran pristopu k vzdrževanju. Njen namen je bil ozaveščati delodajalce, delavce in širšo javnost o:

  •  pomembnosti vzdrževanja,
  • tveganjih, ki nastanejo, če vzdrževanje ni pravilno izvedeno,
  • petih osnovnih pravilih za varnost pri vzdrževalnih delih.

O kampanji

Na tem portalu so na voljo dodatne informacije o vzdrževanju.