Dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog

Minister, pristojen za delo, izda pravni osebi ali samostojnemu podjetniku posamezniku, če izpolnjuje kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje, dovoljenje za opravljanje naslednjih strokovnih nalog:

  • obdobne preiskave škodljivosti v delovnem okolju;
  • obdobne preglede in preizkuse delovne opreme.

Minister, pristojen za delo, izda dovoljenje za sedem let.

Pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki morajo izpolnjevati kadrovske, organizacijske, tehnične in druge pogoje za pridobitev dovoljenja za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu, ki so navedeni v  Pravilniku o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog na področju varnosti pri delu (Uradni list RS, št. 109/2011).

vpisnik o dovoljenjih za opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu se vpisujejo podatke o pravnih osebah in samostojnih podjetnikih posameznikih, ki opravljajo eno ali več vrst strokovnih nalog na področju varnosti pri delu. Podatki iz vpisnika so javni.