Pobuda za varna in zdravju prijazna delovna mesta

Pobuda za varna in zdravju neškodljiva delovna mesta je namenjena razvoju preventivne kulture in ozaveščanja o ključnih temah s področja varnosti in zdravja pri delu.

Pobuda ponuja delodajalcem in zaposlenim v mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih kakovostne informacije o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, predpisih, učinkovitih rešitvah ter praktičnih orodjih za oceno tveganja.

Osrednji del aktivnosti so seminarji, na katerih se udeleženci seznanijo:

  • z osnovami varnosti in zdravja pri delu,
  • s primeri dobre prakse na področju zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja,
  • z napotki za pripravo ocene tveganj s pomočjo interaktivnih spletnih aplikacij OiRA, s katerimi mikro in majhna podjetja sama ocenijo tveganja.

Aktivnosti v okviru pobude izvajata Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inšpektorat RS za delo v sodelovanju z delodajalskimi organizacijami.