Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod pri delu

Inšpektorat RS za delo in Zbornica varnosti in zdravja pri delu v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Gozdarskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico, Centrom RS za poklicno izobraževanje in drugimi partnerji vodita Projekt zmanjševanja smrtnih in težjih nezgod pri delu, katerega namen je analizirati stanje na obravnavanem področju in predlagati učinkovite ukrepe za zmanjšanje nevarnosti tovrstnih poškodb.

Aktivnosti projekta so usmerjene še zlasti v preprečevanje: