Primeri nevarnosti

Nekaj primerov nevarnosti (škodljivih faktorjev), ki si jim lahko izpostavljen na delovnem mestu:

Hišniška opravila, čiščenje:

 • strupene kemične snovi in čistilni proizvodi
 • ostri predmeti v odpadkih
 • kri na odvrženih predmetih v odpadkih
 • spolzka tla.

Delo v obratih prehrane:

 • spolzka tla,
 • vroča kuhinjska oprema,
 • ostri predmeti, kot so noži in mesoreznice

Delo v prodajalnah:

 • nadlegovanje (fizično in verbalno)
 • težka bremena za premeščanje
 • ponavljajoči se gibi pri odčitavanju cen s proizvodov
 • stoječe delo.

Delo v pisarnah:

 • nadlegovanje
 • stres
 • slaba ergonomija delovnih mest z računalnikov (neustrezen stol, miza, slaba postavitev slikovnega zaslona, tipkovnice itd.)
 • dolgotrajno sedenje.

Negovanje ljudi:

 • okužena kri in telesne tekočine
 • dvigovanje in neugodni položaji telesa
 • fizično in verbalno nasilje
 • nevarnosti zdrsov in padcev.

Frizerstvo:

 • neugodni položaji telesa
 • dolgotrajno stoječe delo
 • kemikalije v proizvodih za lase, ki povzročajo alergije

Delo v tovarni:

 • nevarni stroji (nezavarovani deli stroja)
 • tempo opravljanja dela,
 • monotonost dela,
 • nevarnost zdrsov in padcev,
 • nevarnosti pri transportu na delovnem mestu.