Kaj lahko storite sami?

Vaša vloga v zvezi z varnostjo in zdravjem vaših otrok pri delu je zelo pomembna. Kaj lahko storite sami za varnost in zdravje vaših otrok pri delu?

 • Pogovarjajte se z otroki o njihovem počitniškem delu, honorarnem delu ali o izbiri delovnega mesta za usposabljanje.
 • Pozanimajte se, kakšno delo bodo opravljali.
 • Vprašajte jih, kakšnega usposabljanja so bili deležni in kakšen je nadzor nad njimi oziroma izvajanjem njihovega dela.
 • Povejte jim, naj se ne bojijo prositi za usposabljanje in pomoč, preden začno uporabljati opremo ali preden se lotijo nove naloge.
 • Redno se pogovarjajte z njimi o njihovem delu. Spodbujajte jih, naj se pogovorijo z vami o kakršnem koli problemu, na katerega naletijo v zvezi z delom ali varnostjo in zdravjem pri delu.
 • Pogovorite se z njihovimi delodajalci o varnostnih in zdravstvenih ukrepih in usposabljanjih.
 • Opozorite svoje otroke na nevarnosti samotnega ali nočnega dela.
 • Spodbujajte svoje otroke, da postavljajo vprašanja, poiščejo pomoč, če so negotovi glede načina dela, ter da nemudoma sporočijo kakršno koli nevarnost, poškodbo ali bolezensko stanje, pa če se zdi še tako nepomembno.
 • Spodbujajte jih, naj se pogovarjajo z zdravnikom, medicinsko sestro ali drugim osebjem za varnost in zdravje pri delu (če so v delovnem okolju). Če bodo obiskali družinskega zdravnika, naj mu povedo, kakšno delo opravljajo.
 • Poudarite, da se lahko v zvezi z vprašanji, ki se tičejo varnosti, obrnejo tudi na delavskega zaupnika za varnost in zdravje pri delu.
 • Pogovarjajte se z otrokom o vaših lastnih varnostnih in zdravstvenih izkušnjah na zdajšnjem ali prejšnjih delovnih mestih. Pojasnite, kaj se je zgodilo, kaj je bilo storjeno, kaj bi vi storili, če bi bili bolje obveščeni.
 • Spodbujajte pristojne v osnovni ali srednji šoli, ki jo obiskuje vaš otrok, da organizirajo dejavnosti za ozaveščanje o tveganjih za mlajše otroke ter o varnosti in zdravju v zvezi z delom za starejše učence.
 • O vseh teh vprašanjih se pogovorite tudi z drugimi starši. Ugotovite, kako v organizaciji, kjer ste zaposleni, zagotavljate varnost za mlade delavce.
 • Spodbujajte svoje otroke, naj sami poizvejo o varnostnih in zdravstvenih vidikih svojega dela, na primer prek različnih spletnih (povezave so objavljene tudi na tej spletni strani) Tudi sami poiščite dodatne informacije!

V primeru, da ste zaskrbljeni za varnost in zdravje vaših otrok, če menite, da delodajalec ni zadosti poskrbel za varnost vaših otrok, če menite, da je delo, ki ga opravlja vaš otrok, prenevarno itd., se lahko obrnete tudi Inšpektorat Republike Slovenije za delo (telefon: 01 280 36 60).

Prosimo preberite si tudi katere varnostne in zdravstvene ukrepe mora zagotoviti delodajalec in katere so dolžnosti ter pravice vašega otroka kot osnovnošolca ali dijaka oziroma študenta.