Dobra praksa

Usposabljanje mladih

Izredno pomembno je, da se mladim pred začetkom dela zagotovi učinkovito usposabljanje s področja varnosti in zdravja pri delu, v okviru katerega je treba dovolj časa nameniti tudi naslednjim temam:

 • posebne nevarnosti, ki so povezane z delom mladih;
 • splošne nevarnosti na delovnem mestu;
 • kako naj se zaščitijo;
 • kaj naj storijo, če menijo, da je ogrožena njihova varnost;
 • kje naj poiščejo nasvet;
 • kaj naj storijo v nujnih primerih, če doživijo nezgodo ali če potrebujejo prvo pomoč;
 • dolžnost, da sodelujejo z vami na področju zagotavljanja varnosti pri delu.

Najbolj pomembno je, da ste mladim za zgled z vašim ravnanjem. Pomembno je, da nazorno pokažete zavezanost varnosti in zdravju pri delu, izvajate ukrepe za varnost in zdravje pri delu in stalno poudarjate pomen tega področja.

 

DOBRA PRAKSA NA PODROČJU VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu mladih delavcev ne pomeni zgolj izpolnjevanja zakonskih zahtev, ampak prinaša tudi druge očitne prednosti:

 • Dobro upravljanje varnosti in zdravja pri delu koristi poslovanju in je značilno za organizacije z učinkovitim vodenjem.
 • Ukrepi za varovanje mladih bodo pripomogli k večji varnosti vseh zaposlenih.
 • Če poskrbite za ustrezno usposabljanje in izobraževanje mladih, boste imeli koristi od njihove energije, zagnanosti in volje do učenja.
 •  Obenem jim boste zagotavljali varnost na delovnem mestu.
 • Z dobrim nadzorom boste laže ugotavljali, kako mladi napredujejo na delovnem mestu. Lahko boste spremljali učinkovitost njihovega usposabljanja.
 • Če si boste ustvarili sloves dobrega delodajalca, boste pritegnili kakovostne mlade kadre.

https://osha.europa.eu/sl/priority_groups/young_people