Pravna obvestila

UREDNIŠTVO

Spletne vsebine, ki so pred vami, so pripravili strokovnjaki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za spletno objavo ali pa so nastale kot del odločevalskih in upravnih procesov našega ministrstva in širše državne uprave.

Uredništvo: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve - Sektor za varnost in zdravje pri delu

 

PRAVICA UPORABE

Vse informacije in podobe na teh straneh so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine. Dokumente, objavljene na teh spletnih straneh, je mogoče reproducirati le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir navedeno Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.

 

OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniku priporočamo, da pomembnih odločitev, ki jih morebiti celo ne bi bilo mogoče popraviti, ne sprejema na podlagi podatkov, ki so objavljeni na naših straneh, ampak preveri podatke pri pristojnem organu ali v Uradnem listu Republike Slovenije.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve se trudi, da uporabnikom svojih spletni strani zagotovi ažurne in verodostojne informacije. Kljub temu pa Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ne odgovarja za morebitne pomanjkljivosti ali napake v vsebini. Naša kazenska in civilna odgovornost za stvarne in pravne napake pri informacijah je popolnoma izključena. Ne odgovarjamo za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali za neprijetnosti, ki bi jih bil deležen uporabnik zaradi uporabe morebitnih napačnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnih straneh.

Vsebina na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve nima značaja uradnega dokumenta, razen kadar je to izrecno navedeno.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v nobenem primeru ne odgovarjamo nobenemu uporabniku za nikakršno posredno ali neposredno škodo ali neprijetnosti, ki bi jih bil lahko deležen uporabnik zaradi tehničnih težav oziroma nezmožnosti uporabe spletnih strani ali povezav, ki so na našem spletišču.

Ta spletna stran vsebuje tudi povezave do spletnih strani mednarodnih organizacij, organov javne uprave ter drugih pravnih in fizičnih oseb. Za te strani ne sprejemamo nikakršne odgovornosti glede vsebine, oblike in sprememb kot tudi ne glede njihove morebitne politike do obiskovalcev spletnih strani. Za te vsebine ne veljajo ti pogoji uporabe in omejitve odgovornosti.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve si pridržuje pravico, da kadarkoli brez predhodnega obvestila spremeni vsebino svojih spletnih strani.

Vsebina izjave o omejitvi odgovornosti se lahko kadarkoli spremeni brez vnaprejšnje najave in strinjanja uporabnikov.

 

TEHNIČNA IZVEDBA

Tehnološko izvedbo je zagotovilo Ministrstvo za pravosodje javno upravo, Direktorat za informatiko in e-storitve v sodelovanju s podjetjem CREATIM Ržišnik Perc d.o.o.