Lingvistični kotiček

V prizadevanju, da bi v Sloveniji poenotili rabo strokovnega izrazoslovja na obravnavanem področju, navajamo v nadaljevanju najpomembnejše izraze v slovenskem in angleškem jeziku:

  • nadlegovanje - harassment
  • nasilje - violence
  • stres - stress
  • trpinčenje - mobbing
  • ustrahovanje in nadlegovanje - bullying

Več informacij ponujata:

 

Nazaj