Ročno premeščanje bremen

Elektronski obrazci služijo kot pomoč pri vnašanju vrednosti in izračunih v zvezi s presejalnim testom in tremi metodami ključnih kazalnikov za ocenjevanje in načrtovanje telesnih delovnih obremenitev na delovnem mestu glede na prilogi 2 in 3 Pravilnika o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Uradni list RS, št. 84/23 in 98/23).

Ikona-možic, ki dviguje škatlo (breme)

Ocena tveganja pri dvigovanju, držanju ali prenašanju (MKK - DDP)

Ikona, možic, ki vali škatlo (kot ponavljajoči se gibi)

Ocena tveganja pri ponavljajočih gibih - ročni delovni procesi (MKK - RD)

Ikona-možic, ki potiska voziček z bremenom

Ocena tveganja pri vlečenju ali potiskanju (MKK - VP)

Izsek iz naslovnice, kjer je več možicev pri ravnanju z bremeni

Presejalni test