12. mednarodna konferenca Working on Safety (WOS) 2024

Vabljeni ste, da aktivno sodelujte pri oblikovanju programa konference in do 29. februarja 2024 predložite povzetek svojega prispevka.

WOS je mednarodna mreža odločevalcev, raziskovalcev in strokovnjakov iz prakse, ki se ukvarjajo s preprečevanjem nezgod in poškodb pri delu. Letošnja konferenca Working on Safety (WOS) bo potekala od 22. do 25. septembra 2024 v konferenčnem središču nemškega združenja socialnega nezgodnega zavarovanja DGUV v Dresdnu.

Konferenca bo obravnaval naslednjih šest aktualnih tem:

  • Digitalizacija in povezljivost

Svet dela je vse bolj digitaliziran, prožnejši in povezan. Zanj je značilna celovita digitalna preobrazba, ki vodi v nove oblike dela in delovnih razmerij ter vse tesnejše mreženje. Umetna inteligenca (UI) bo spremenila naše življenje in svet dela na načine, ki si jih niti še ne znamo predstavljati. Pametni digitalni sistemi in nosljive naprave vse bolj prodirajo na delovna mesta, industrijska varnost pa postaja vse pomembnejša, saj se povečuje število nevarnih napadov na omrežne industrijske nadzorne sisteme. Na posvetu bodo predstavljene nova in nastajajoča tveganja, ki so posledica digitalizacije in povezljivosti, ter sodobni inovativni pristopi k varnosti in zdravju pri delu.

  • Spremembe v organizaciji dela

Megatrendi, kot so digitalizacija, globalizacija in demografske spremembe, oblikujejo naše življenje in svet dela. Vse pogostejše so nove, bolj prožne oblike dela, kot je delo na daljavo. Poleg pozitivnih učinkov, kot sta bolj prožen delovni čas ter lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja, je s tem povezanih tudi vrsta novih tveganj, kot so zdravstvena tveganja v zvezi s telesno nedejavnostjo in dolgotrajnim sedenjem, pomanjkanje komunikacije, brisanje meje med poklicnim in zasebnim življenjem. Pomanjkanje usposobljenih delavcev in vse starejša delovna sila prav tako povzročata spremembe v organizaciji dela in povečujeta delovno obremenitev. Hkrati se povečuje pomen neformalnega dela. Posvet bo poskušal opredeliti obseg in vpliv globokih sprememb v organizaciji dela ter priložnosti in tveganj za varnost in zdravje pri delu.

  • Trajnostni razvoj in varnost pri delu

Podnebne spremembe in njihovi različni učinki predstavljajo izziv za človeštvo in svet dela. Podnebne spremembe namreč povzročajo vse večjo izpostavljenost vročini in UV-žarkom, novim nalezljivim boleznim, novim alergenom in toksinom itd. Na delovnih mestih so prisotna nova tveganja, ki zahtevajo sprejetje ustreznih ukrepov za zagotavljanje varnega in zdravega dela. Na posvetu bo tekla razprava o vplivu podnebnih sprememb na delovne pogoje v različnih gospodarskih dejavnostih.

  • Vizija nič: varnost - zdravje - dobro počutje

Vizija nič je vizija sveta brez nezgod pri delu in z delom povezanih bolezni. Najpomembnejša prednostna naloga je preprečevanje smrtnih in resnih nezgod pri delu ter poklicnih bolezni. Sedem zlatih pravil je osnova uspešne globalne strategije preprečevanja, ki se osredotoča na kulturo vodenja, k ljudem usmerjeno delo in socialni dialog. Vizija nič temelji na 3 stebrih »Varnost – zdravje – dobro počutje« in prevaja predpise v preproste, razumljive in uporabne ukrepe. Na posvetu bodo predstavljeni primeri uspešnega izvajanja Vizije nič iz različnih gospodarskih dejavnosti.

  • Izobraževanje in usposabljanje

Izobraževanje in usposabljanje delodajalcem, vodjem, nadzornikom, delavcem in študentom zagotavlja znanje, spretnosti ter veščine, ki jim omogočajo prepoznavanje nevarnosti na delovnem mestu in sprejemanje ustreznih ukrepov za njihovo obvladovanje. Nova znanja in spretnosti delavcem pomagajo, da delajo bolj varno. Nove tehnologije, razpršene oblike dela, daljši delovni čas in tempo dela ter vse bolj raznolika delovna sila predstavljajo posebne izzive za strokovnjake s področja varnosti in zdravja pri delu, zaposlene in vodstvene delavce. Na posvetu bodo predstavljeni novi trendi, didaktični pristopi in metode na področju poučevanja odraslih o varnosti in zdravju pri delu.

  • Upravljanje varnosti in zdravja pri delu

Učinkovito organizirana varnost pri delu postaja vse pomembnejši dejavnik konkurenčnosti. Navsezadnje sta produktivnost in kakovost v veliki meri odvisni od varnosti, zdravja in motivacije ljudi, ki delajo v podjetju. Naloga vodstva je zagotavljanje učinkovitih sistemov upravljanja varnosti pri delu, ki vključuje ciljno načrtovanje, sistematično organiziranje in dosledno delovanje. To zahteva redno pregledovanje učinkovitosti upravljanja varnosti in zdravja pri delu ter njegovo nenehno izboljševanje. Na posvetu bodo predstavljeni primeri uspešnega zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu.

WOS vabi raziskovalce in strokovnjake iz prakse, da oddajo povzetke prispevkov, ki bi jih želeli predstaviti na mednarodni konferenci Working on Safety (WOS) 2024. Povzetki morajo biti v angleščini. Rok za njihovo oddajo se izteče 29. februarja 2024.

Posebej so zaželeni mladi raziskovalci, stari do 30 let, ki lahko kandidirajo za nagrado Young Scientist Award.

Več informacij je na voljo na spletni strani 12. mednarodne konference Working on Safety (WOS) 2024.

Objavljeno dne 14. 02. 2024

Nazaj