28. april je svetovni dan varnosti in zdravja pri delu

Vabimo vas, da spremljate spletno predstavitev in razpravo o skrb vzbujajočih novih podatkih o vplivu podnebnih sprememb na varnost in zdravje delavcev.

Podnebne spremembe že resno vplivajo na zdravje ljudi in svet dela. Delavci so pogosto prvi, ki so izpostavljeni negativnim učinkom podnebnih sprememb, pogosto se z njimi soočajo dlje časa in z večjo intenzivnostjo kot ostalo prebivalstvo (ILO, 2023). Učinki podnebnih sprememb lahko vodijo do poslabšanja delovnih pogojev ter povečanega tveganja za poškodbe pri delu, poklicne bolezni in smrt (Kiefer idr., 2016). Pri delavcih se lahko pojavijo številne posledice, vključno s poškodbami, rakom, boleznimi srca in ožilja, boleznimi dihal, nastankom rumene pege in težavami z duševnim zdravjem.

Učinki podnebnih sprememb na varnost in zdravje pri delu so neenakomerno porazdeljeni po regijah in gospodarskih dejavnostih. Posebej ogroženi so:

  • delavci, ki opravljajo fizično zahtevne naloge na prostem v dejavnostih, kot so kmetijstvo, gradbeništvo in promet;
  • delavci, ki delajo v vročih in slabo prezračevanih zaprtih delovnih prostorih;
  • delavci, ki delajo v reševalnih službah, zdravstvu in drugih javnih službah;
  • nosečnice, otroci, starejši in invalidi;
  • delavci v sivi ekonomiji, delavci migranti ter delavci v mikro in majhnih podjetjih.

Obstajajo resne finančne posledice zaradi izgube produktivnosti, motenj v poslovanju in poškodovane infrastrukture.

Mednarodna organizacija dela (ILO) organizira v četrtek, 25. aprila 2024, med 13.30 in 15.00, spletni seminar, ki bo potekal na ILO Live. Na njem bo predstavila poročilo Zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v spreminjajočem se podnebju, ki mu bo sledila razprava strokovnjakov in predstavnikov vlad, delodajalcev in delavcev o tem, kako zaščititi delavce in se odzvati na ta globalni izziv.

Objavljeno dne 18. 04. 2024

Nazaj