4. februarja obeležujemo svetovni dan boja proti raku

Izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju in izpustom dizelskih motorjev predstavljata najpogostejši tveganji za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je objavila prve ugotovitve raziskave o izpostavljenosti delavcev dejavnikom tveganja za nastanek raka v Evropi (Workers’ Exposure Survey on Cancer Risk Factors, WES). Raziskava zagotavlja informacije o verjetni izpostavljenosti delavcev 24 znanim dejavnikom tveganja za nastanek raka v zadnjem delovnem tednu. Leta 2023 je bila ta raziskava izvedena v Nemčiji, na Irskem, v Španiji, Franciji, na Madžarskem in Finskem.

Rezultati kažejo povečano tveganje za delavce na delovnih mestih v mikro ali malih podjetjih v primerjavi z delovnimi mesti v srednjih ali velikih podjetjih ter za tiste, ki delajo več kot 50 ur na teden.

Izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) sevanju, izpustom dizelskih motorjev, benzenu, silicijevemu prahu, formaldehidu, šestvalentnemu kromu, svincu in njegovim anorganskim spojinam ter lesnemu prahu so najpogostejša tveganja za razvoj raka na delovnih mestih v Evropi. 

Rezultati raziskave nas ponovno opozarjajo, kako pomembno je slediti načelu STOP.

S = ZAMENJAVA (Substitution)

Zamenjajmo rakotvorne snovi s snovmi, ki niso rakotvorne. Pri tem poskrbimo, da je nadomestna snov na splošno manj nevarna. Zamenjava je vedno prvi ukrep, ki ga je treba upoštevati.

Zelo dober primer zamenjave je 235-tonska naprava, namenjena vrtanju kanalov za visokonapetostne kable, ki je leta 2023 začela obratovati na Nizozemskem. Tega pomembnega mejnika ne odlikuje le njegova velikost, temveč tudi omembe vreden dosežek, da ta masivni stroj v celoti deluje na baterije. To pomeni velik korak naprej tako za okolje (prvotni razlog za zamenjavo dizelskega goriva z električno energijo) kot za zaposlene, ki delajo s to napravo. Stroj je prej poganjalo dizelsko gorivo, zato so v delovnem procesu nastajali rakotvorni izpušni plini.

T = TEHNIČNI UKREPI (Technical measures)

Tehnični ukrepi od zaprtih sistemov, opreme z vgrajenim odsesovalnim sistemom do lokalnega prezračevanja ter številne tehnike pomagajo nadzorovati vir in s tem znatno zmanjšajo izpostavljenost rakotvornim snovem. Ker tehnični ukrepi varujejo vse v vašem delovnem okolju, pomenijo prvi korak k zmanjšanju izpostavljenosti rakotvornim snovem.

O = ORGANIZACIJSKI UKREPI (Organisational measures)

V okviru organizacijskih ukrepov, ki pomagajo zmanjšati izpostavljenost rakotvornim snovem, se moramo vprašati: Smo zaprli vrata in pokrov? Ali za določene kemikalije ali procese uporabljamo za to namenjene prostore? Ali poskrbimo, da je izpostavljenih kar najmanj ljudi? So naša delovna mesta pospravljena in redno očiščena? Ali si vsi umijemo roke in obraz preden jemo, pijemo ali kadimo?

P = OSEBNA VAROVALNA OPREMA (Personal protective equipment)

Osebno varovalno opremo (OVO) je treba uporabljati, kadar zamenjava rakotvornih snovi ni mogoča. OVO pomaga preprečevati stik rakotvornih snovi s pljuči in kožo. Primeri OVO so rokavice in varovalna očala.

Slovenija se je leta 2021 pridružila Časovnemu načrtu za opuščanje rabe rakotvornih snovi na delovnih mestih (Roadmap on Carcinogens). Pridružite se mu tudi vi!

Varujmo delavce pred izpostavljenostjo rakotvornim snovem!

Objavljeno dne 01. 02. 2024

Nazaj