EU-OSHA išče vodjo Centra za vire in storitve

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) išče visoko motiviranega in izkušenega vodjo Centra za vire in storitve (Resource and Service Centre, RSC). Rok za prijavo se izteče 22. marca 2023.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) išče visoko motiviranega in izkušenega vodjo Centra za vire in storitve (Resource and Service Centre, RSC).

Vodja enote RSC je član vodstvene ekipe EU-OSHA, odgovoren za človeške vire, finančno in proračunsko upravljanje, korporativne storitve, varovanje, varnost in zdravje pri delu, ravnanje z dokumentacijo in arhiviranje. Med njegove naloge sodi tudi sodelovanje z zunanjimi revizorji in spremljanje revizijskih priporočil. Vodil bo enoto s trenutnim 18 zaposlenimi.

Kandidati morajo:

-       biti državljan ene od držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške ali Lihtenštajna (pogodbenic Sporazuma EGP);

-       imeti raven izobrazbe, ki ustreza vsaj zaključenemu univerzitetnemu študiju;

-       imeti 12 let oziroma 13 let ustreznih delovnih izkušenj, odvisno od izobrazbe;

-       temeljito znanje enega od uradnih jezikov EU in zadovoljivo znanje drugega jezika EU v obsegu, ki je potreben za opravljanje delovnih nalog.

Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena za obdobje treh let (razred AD10) in se lahko podaljša največ enkrat za določen čas (5 let). Vsako nadaljnje podaljšanje bi bilo za nedoločen čas. Za zaposlenega na delovnem mestu bo veljala devetmesečna poskusna doba.

Rok za prijavo se izteče 22. marca 2023 ob 13.00.

Podrobnejše informacije so objavljene na spletni strani EU-OSHA.

Objavljeno dne 28. 02. 2023

Nazaj