ILO Mednarodno središče za usposabljanje je objavilo seznam usposabljanj s področja varnosti in zdravja pri delu in inšpekcije dela, ki jih bo izvedlo v letu 2023

Na voljo so tudi brezplačna usposabljanja.

Mednarodno središče za usposabljanje, ki deluje pri Mednarodni organizaciji dela (ILO) in ima sedež v Torinu, izvaja standardna in prilagojena usposabljanja za institucije, socialne partnerje in druge deležnike, ki si prizadevajo za varnejše in bolj zdrave delovne pogoje. Namen tečajev je spodbuditi mednarodne aktivnosti, usmerjene v preprečevanje nezgod pri delu ter poklicnih bolezni.

Usposabljanja s področja varnosti in zdravja pri delu bodo organizirana preko spleta ali na sedežu centra v Torinu. Večina jih bo potekala v angleščini. 

Objavljeno dne 26. 01. 2023

Nazaj