Mednarodni seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela (Maribor in Zoom, 18. maj 2023, 10.00-14.45)

Kako mladi vidijo sebe v svetu dela in na kakšen način razmišljajo o varnosti in zdravju pri delu?

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Ekonomsko-poslovna fakulteta Univerze v Mariboru organizirata mednarodni seminar Varno in zdravo na poti v digitalni svet dela, ki bo potekal v četrtek, 18. maja 2023, med 10.00 in 14.45. Seminar podpira tudi Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA).

 S seminarjem želimo dijake in študente spodbuditi k razmisleku o priložnostih, izzivih ter tveganjih za varnost in zdravje pri delu, ki jih prinaša digitalna preobrazba dela. Prav mladi bodo namreč morali prispevati k iskanju in uvajanju novih rešitev v sodobna delovna okolja.

Program sestavljajo predavanja, ki so jih s pomočjo mentorjev pripravili študentje naslednjih petih fakultet:

1.       Ekonomsko-poslovne fakultete Univerze v Mariboru,
2.       Evropske univerze na Cipru,
3.       portugalske Politehnike Coimbra,
4.       latvijske Univerze Riga Stradins ter
5.       severnomakedonske Univerze Sv. Cirila in Metoda.

Seminar bo potekal v slovenščini in angleščini. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.

Podrobna vsebina seminarja je na voljo na tej povezavi.

Prijavite se preko naslednje povezave: https://forms.gle/NLCXf3xfD3EADpNA7

 

Vljudno vabljeni, da se dogodka udeležite preko spleta.

Objavljeno dne 15. 05. 2023

Nazaj