Na voljo je prenovljena spletna enciklopedija OSHwiki

Na OSHwiki so objavljeni številni članki s področja varnosti in zdravja pri delu, ki jih je zdaj lažje poiskati.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je pred leti vzpostavila spletno enciklopedijo člankov s področja varnosti in zdravja pri delu OSHwiki z namenom, da zagotovi ustrezne, zanesljive in posodobljene informacije o različnih témah s področja varnosti in zdravja pri delu ter predstavi evropski pogled na to področje.

OSHwiki je torej spletna enciklopedija, ki vključuje članke, ki jih je pripravila EU-OSHA ali so jih napisali neodvisni avtorji, ki jim je EU-OSHA omogočila, da objavljajo na OSHwiki.

Čeprav je večina člankov v enciklopediji OSHwiki v angleškem jeziku, so v slovenščini na voljo prevodi nekaterih člankov, katerih pripravo in prevod je naročila EU-OSHA. Prav tako so na voljo tudi članki nekaterih slovenskih strokovnjakov:

Mag. Dušan Nolimal, dr. med., spec.:

Doc. dr. Toni Pustovrh:

Prof. dr. Simona Šarotar Žižek:

  •  

Mateja Kočevar:

Ob tem je vendarle treba spomniti tudi na avtorske pravice. Članki, ki so objavljeni v spletni enciklopediji OSHwiki, so lahko avtorsko zaščiteni.

Objavljeno dne 14. 02. 2023

Nazaj