Napotki za delo v vročini

EU-OSHA vodnik, ki vsebuje smernice za obvladovanje tveganj, povezanih z delom v vročini, je sedaj na voljo tudi v slovenščini.

Dviganje povprečne temperature okolja, ki se pričakuje s podnebnimi spremembami, lahko pomembno vpliva na delovna mesta. Ekstremna vročina lahko povzroči hude zdravstvene težave, kot so vročinska izčrpanost, vročinska kap in druge bolezni, povezane z vročinskim stresom. Višje temperature v daljših časovnih obdobjih lahko povečajo tveganje poškodb zaradi utrujenosti, nezbranosti, sprejetja slabih odločitev in drugih dejavnikov. Posledica vročine so lahko višje ravni stresa pri delavcih. Vročina lahko nadalje vpliva na nekatere materiale in opremo, z delom v vročem okolju pa je lahko povezana tudi večja izpostavljenost kemikalijam, na primer pri delu s topili in drugimi hlapljivimi snovmi. Višje temperature lahko povečajo ravni onesnaženosti zraka in škodljivo izpostavljenost delavcev, na primer, prizemnemu ozonu in drobnim delcem ter pospešujejo kopičenje onesnaževal zraka. Vse navedeno pa prispeva k zmanjšanju produktivnosti.

Delavci imajo pravico do okolja, v katerem so tveganja za njihovo varnost in zdravje ustrezno nadzorovana, temperatura pri delu pa je eno od tveganj, ki bi jih morali delodajalci oceniti ne glede na to, ali se delo opravlja v zaprtih prostorih ali na prostem.

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) je izdala praktični vodnik Vročina pri delu, ki vsebuje praktične napotke za obvladovanje tveganja, povezanega z delom v vročini, in informacije o tem, kako je treba ravnati, če delavec zboli za boleznijo, povezano z vročino. Vodnik je namenjen tako delodajalcem kot delavcem.

Vodnik je sedaj na voljo tudi v slovenščini.

Objavljeno dne 16. 08. 2023

Ključne besede: delo v vročini, vročinski stres, vročinska kap, vročinska izčrpanost, rabdomioliza, vročinska sinkopa, vročinski krči, vročinski edem, vročinski izpuščaj

Nazaj